Co je u nás nového...

Canisterapie pro pacienty

Zveřejněno dne 4.1.2018

Více informací »

Reportáž o nemocnici

Zveřejněno dne 7.12.2017

Více informací »

Usnesení města o pohotovosti

Zveřejněno dne 28.7.2017

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o postupu jednání nad zajištěním pohotovosti v Mariánských Lázních. Zastupitelstvo města pověřuje radu města uzavřením smlouvy na 3. čtvrtletí roku 2017 s Nemocnicí Mariánské Lázně s.r.o. na zajištění Lékařské pohotovostní služby v oboru všeobecného lékařství a chirurgické ambulance s prodlouženou dobou v intencích smlouvy za první pololetí, a to v celkové výši 1,6 mil Kč, […]

Více informací »

JMENOVÁNÍ VEDOUCÍ LÉKAŘKY LŮŽEK LNP A DLP

Zveřejněno dne 13.7.2017

Dne 1.7.2017 byla jmenována do funkce vedoucí lékařky Lůžek následné péče a Dlouhodobé lůžkové péče Nemocnice Mariánské Lázně paní MUDr. Jitka Tomešová, Ph.D. Paní doktorka pracuje v naší nemocnici od dubna 2016 jako lékařka interní ambulance. Je absolventkou lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, složila atestaci I. stupně v obou interní medicíny a úspěšně dokončila postgraduální doktorandské studium […]

Více informací »

DUCHOVNÍ SLUŽBA PRO PACIENTY

Zveřejněno dne 16.6.2017

Dne 9.5.2017 byla podepsána Dohoda o poskytování duchovní péče v Nemocnici Mariánské Lázně . Služba je určena všem pacientům, kteří o ni projeví zájem, ať jsou věřící či bez vyznání, službu mohou také využívat příbuzní našich nemocných a samozřejmě naši zaměstnanci. Nemocniční kaplani se tak stávají pevnou součástí multidisciplinárního týmu pracovníků, kteří pomáhají nemocným s […]

Více informací »

ALTÁN PRO NEMOCNICI

Zveřejněno dne 16.6.2017

Vážení fanoušci nemocnice, rozhodli jsme se spojit síly s „Klubem Šťastné stáří“ a vytvořit v areálu nemocnice relaxační zóny pro seniory, pacienty a návštěvníky nemocnice. Jak to začalo? V nemocnici pravidelně navštěvujeme seniory, kteří jsou zde dlouhodobě hospitalizováni. Právě při těchto návštěvách bylo jedním z přání seniorů mít možnost posedět venku v přírodě, mimo prostory […]

Více informací »

BABYBOX V NEMOCNICI

Zveřejněno dne 11.6.2017

Vážení fanoušci, naši pacienti,   dne 1.6.2017 byl v naší nemocnici slavnostně otevřen již jednasedmdesátý babybox v České republice. Chtěli bychom upřímně poděkovat všem, kteří se na realizaci tohoto projektu podíleli, děkujeme Ludvíku Hessovi a členům jeho  týmu,  všem sponzorům, zástupcům duchovní služby naší nemocnice, kteří babybox vysvětili , děkujeme Střední hotelové škole v Mariánsksých […]

Více informací »