Category: Nezařazené

Protetika Nehonský v naší nemocnici

Od června letošního roku zahajuje v naší nemocnici činnost Ortopedická protetika Nehonský. Pan Nehonský bude dojíždět se svým týmem každý sudý týden v měsíci, pacienti budou vyšetřování v prostorách ambulance praktického lékaře v přízemí hlavní budovy nemocnice, a to v době od 14.00 do 16.00 hodin.

Ortopedická protetika Nehonský se zaměřuje na individuální výrobu ortopedických pomůcek, zhotovuje všechny druhy protéz DK a HK, ortéz DK a HK, kolenních ortéz, lumbostaty, břišní pásy, ortopedické vložky, korzety, měkké bandáže, ortézy pro stabilizaci sedu do invalidních vozíků, ortézy trupové pro skoliózu,…

Pracoviště bude sloužit nejenom pro naše nemocniční lékaře, ale oslovili jsme i spolupracující lékaře v Mariánských Lázních a okolí, navíc pan Nehonský bude v ordinaci poskytovat i individuální poradenství pro pacienty a jejich příbuzné.

Aktuální data přítomnosti pana Nehonského v naší nemocnici
13. 6. 2018; 27. 6. 2018; 11. 7. 2018; 25. 7. 2018; 8. 8. 2018; 22. 8. 2018; 5. 9. 2018.

Usnesení města o pohotovosti

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o postupu jednání nad zajištěním pohotovosti v Mariánských Lázních.

Zastupitelstvo města pověřuje radu města uzavřením smlouvy na 3. čtvrtletí roku 2017 s Nemocnicí Mariánské Lázně s.r.o. na zajištění Lékařské pohotovostní služby v oboru všeobecného lékařství a chirurgické ambulance s prodlouženou dobou v intencích smlouvy za první pololetí, a to v celkové výši 1,6 mil Kč, pokrácené o alikvotní část, kdy nebyla pohotovost provozována. Termín: do 28. 7. 2017. Odpovídá: starosta.

Zastupitelstvo města ukládá radě města zřídit Komisi zdravotnictví a nadále jednat o možnosti rozšíření doby pohotovosti a konceptu pohotovosti pro rok 2018 s preferencí nepřetržité chirurgické ambulance. Koncept bude předložen zastupitelstvu města do konce listopadu 2017.

Pro tvorbu rozpočtu města na rok 2018 předloží do konce listopadu 2017 Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o. zástupcům města v dozorčí radě prokazatelné výdaje a příjmy k provozu pohotovosti a prokazatelnou ztrátu pohotovosti. Zástupci města v dozorčí radě předloží tyto materiály zastupitelstvu města.

Zastupitelstvo města ukládá radě města předložit na zasedání ZM v září 2017 návrh smlouvy s Nemocnicí Mariánské Lázně s.r.o. tak, aby bylo zajištěno financování pohotovostních služeb, tzn. obou, ve 4. čtvrtletí 2017, včetně rozpočtového opatření v maximální celkové výši 6,8 mil. Kč.

JMENOVÁNÍ VEDOUCÍ LÉKAŘKY LŮŽEK LNP A DLP

Dne 1.7.2017 byla jmenována do funkce vedoucí lékařky Lůžek následné péče a Dlouhodobé lůžkové péče Nemocnice Mariánské Lázně paní MUDr. Jitka Tomešová, Ph.D. Paní doktorka pracuje v naší nemocnici od dubna 2016 jako lékařka interní ambulance. Je absolventkou lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, složila atestaci I. stupně v obou interní medicíny a úspěšně dokončila postgraduální doktorandské studium v oboru interního lékařství a diabetologie. Před nástupem do naší nemocnice pracovala v letech 2008 – 2016 ve FN Plzeň.

DUCHOVNÍ SLUŽBA PRO PACIENTY

DUCHOVNÍ SLUŽBA PRO PACIENTY

Dne 9.5.2017 byla podepsána Dohoda o poskytování duchovní péče v Nemocnici Mariánské Lázně . Služba je určena všem pacientům, kteří o ni projeví zájem, ať jsou věřící či bez vyznání, službu mohou také využívat příbuzní našich nemocných a samozřejmě naši zaměstnanci. Nemocniční kaplani se tak stávají pevnou součástí multidisciplinárního týmu pracovníků, kteří pomáhají nemocným s návratem ke zdraví.

Nemocniční duchovní bezplatně poskytují spirituální péči zvláště skrze empatické naslouchání, rozhovory, čtení z Bible, modlitby , svátosti či jiným vhodným způsobem, a to při plném respektování svobody a důstojnosti každého zúčastněného.

Navštívit duchovního lze každou středu od 13.00 do 15.00 hodin v prostorách společenské místnosti naší nemocnice nebo lze požádat o duchovní službu přímo u lůžka nemocného, a to buď prostřednictvím sociální pracovnice Mgr. Lenky Cholínské nebo u našeho zdravotnického personálu. Službu si klienti mohou zajistit i individuálně kdykoliv, pokud budou kontaktovat níže uvedené důchodní správce.

ALTÁN PRO NEMOCNICI

Vážení fanoušci nemocnice,
rozhodli jsme se spojit síly s “Klubem Šťastné stáří” a vytvořit v areálu nemocnice relaxační zóny pro seniory, pacienty a návštěvníky nemocnice.

Jak to začalo?
V nemocnici pravidelně navštěvujeme seniory, kteří jsou zde dlouhodobě hospitalizováni. Právě při těchto návštěvách bylo jedním z přání seniorů mít možnost posedět venku v přírodě, mimo prostory nemocničních pokojů.

Co je cílem?
V rámci tvorby relaxačně-odpočinkové zóny chceme postavit v areálu nemocnice zahradní altán. Altán by měl být slavnostně otevřen a vysvěcen v říjnu letošního roku v rámci oslav Světového dne duševního zdraví.
Žádáme tedy naše fanoušky, aby dali vědět svým známým, sdíleli tento příspěvěk a pomohli nám s realizací projektu a vybráním celkové částky. Pro všechny přispěvatele máme připravené odměny.

Děkujeme všem lidem kteří se rozhodnou nám s realizací projektu pomoci.

ALTÁN PRO NEMOCNICI