DUCHOVNÍ SLUŽBA PRO PACIENTY

Dne 9.5.2017 byla podepsána Dohoda o poskytování duchovní péče v Nemocnici Mariánské Lázně . Služba je určena všem pacientům, kteří o ni projeví zájem, ať jsou věřící či bez vyznání, službu mohou také využívat příbuzní našich nemocných a samozřejmě naši zaměstnanci. Nemocniční kaplani se tak stávají pevnou součástí multidisciplinárního týmu pracovníků, kteří pomáhají nemocným s návratem ke zdraví.

Nemocniční duchovní bezplatně poskytují spirituální péči zvláště skrze empatické naslouchání, rozhovory, čtení z Bible, modlitby , svátosti či jiným vhodným způsobem, a to při plném respektování svobody a důstojnosti každého zúčastněného.

Navštívit duchovního lze každou středu od 13.00 do 15.00 hodin v prostorách společenské místnosti naší nemocnice nebo lze požádat o duchovní službu přímo u lůžka nemocného, a to buď prostřednictvím sociální pracovnice Mgr. Lenky Cholínské nebo u našeho zdravotnického personálu. Službu si klienti mohou zajistit i individuálně kdykoliv, pokud budou kontaktovat níže uvedené důchodní správce.