JMENOVÁNÍ VEDOUCÍ LÉKAŘKY LŮŽEK LNP A DLP

Dne 1.7.2017 byla jmenována do funkce vedoucí lékařky Lůžek následné péče a Dlouhodobé lůžkové péče Nemocnice Mariánské Lázně paní MUDr. Jitka Tomešová, Ph.D. Paní doktorka pracuje v naší nemocnici od dubna 2016 jako lékařka interní ambulance. Je absolventkou lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, složila atestaci I. stupně v obou interní medicíny a úspěšně dokončila postgraduální doktorandské studium v oboru interního lékařství a diabetologie. Před nástupem do naší nemocnice pracovala v letech 2008 – 2016 ve FN Plzeň.