MUDr. Andrea Hosnedlová

VZDĚLÁNÍ

2002 – 2008 – LK UK v Plzni, LF UK v Praze, obor Všeobecné lékařství
2009 – Promoce na LF UK v Praze
2013 – atestace ze všeobecné chirurgie
2017 – studentka postgraduálního studia LF UK v Plzni (příprava disertační práce Ph.D.)

PRAXE A PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

2008 – 2017 – lékařka chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň
2012 – ESSO Advanced Course on Breast Cancer Surgery, Valencie, Španělsko
2013 – odborná stáž s mammologickou tématikou (MD Anderson, The Methodist Hospital, Houston, Texas
2013 – nyní – lékařka Mammologické poradny chirurgické kliniky FN Plzeň, hlavní operatérka mamologické problematiky (benigní i maligní nálezy, onkoplastické výkony, implantace expandéru, rekonstrukce implantátů)
2013 – 2015 – hlavní řešitelka IGA grantu (Biopsie sentinelové uzliny u karcinomu prsu NT14332-3/2013) a hlavní řešitelka institucionálního výzkumu FN Plzeň (nové možnosti léčby a prevence karcinomu prsu, výzkum CTC pacientek s karcinomem prsu)
2014 – 2016 – odborná asistentka LF UK a chirurgické kliniky FN Plzeň (výuka zahraničních studentů v oboru chirurgické propedeutiky, obecné a speciální chirurgie)
2015 – odborná stáž s mammologickou tématikou v Melbourne, Austrálie

MIMOPRACOVNÍ ZKUŠENOSTI A ČINNOSTI

Výuka chirurgie na VOŠ Zdravotnické v Plzni, četná přednášková činnost, členství v ČLK, ČLS J. E. Purkyně, České chirurgické společnosti a Mammologické sekce, aktivní znalost angličtiny, slovenštiny a částečně němčiny.