MUDr. Eva Suchánková

VZDĚLÁNÍ

1995 – promoce na LF UK Plzeň
2002 – atestace v oboru neurologie I. stupně
2005 – Licence pro výkon soukromé lékařské praxe, výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb
2009 – specializovaná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oboru neurologie
2016 – Diplom celoživotního vzdělávání

PRAXE A PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

1996 – 2008 – neurologické oddělení a neurologická ambulance Nemocnice Cheb
2008 – neurologická ambulance Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o.
2012 – lékař zajišťující ústavní pohotovostní službu v KKN Cheb


Pracuje na těchto odděleních: