MUDr. Jaroslava Kóšová

VZDĚLÁNÍ

2009 – promoce na 1. LF UK v Praze – magisterské prezenční studium, všeobecné lékařství
2015 – atestace v oboru všeobecné praktické lékařství

PRAXE A PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

2009 – 2011 – Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o., lékařka na urologickém oddělení
2011 – 2012 – FNKV Praha, Uorlogická klinika, sekundární lékařka
2012 – Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o., lékařka na interním oddělení
2013 – 2017- rodičovská dovolená, praxe v ordinaci VPL a v dialyzačním středisku
2017 – Fresenius Medical Care – DS, s.r.o., Mariánské Lázně, lékařka

MIMOPRACOVNÍ ZKUŠENOSTI A ČINNOSTI

ordinace všeobecného praktického lékaře
zařízení lázeňské léčebné péče (Léčebné lázně Mariánské Lázně s.r.o.)
dialyzační středisko (Fresenius Medical Care – DS, s.r.o., Mariánské Lázně)


Pracuje na těchto odděleních: