MUDr. Jiří Podlipný

MUDr. Jiří Podlipný, Ph.D je psychiatr s více než dvacetiletou praxí v oboru. Absolvoval Lékařskou fakultu v Plzni Univerzity Karlovy v Praze r. 1993. Většinu svého profesního života působí ve Fakultní nemocnici Plzeň. Zpočátku pracoval jako psychiatr pro dospělé. V r. 2000 složil atestaci z psychiatrie I. stupně a v r. 2005 atestaci z psychiatrie II. stupně a získal tak specializovanou způsobilost v tomto oboru. Od r. 2006 působí v oboru dětská a dorostová psychiatrie. V r. 2011 složil atestaci v oboru dětská a dorostová psychiatrie a získal tak specializovanou způsobilost. Absolvoval akreditovaný psychoterapeutický výcvik v rodinné a systemické psychoterapii psychosomatických poruch pod vedením MUDr. Chvály a PhDr. Trapkové v Liberci v letech 2000 – 2004. Od r. 2008 je certifikovaným terapeutem Společnosti rodinných a systemických terapeutů v ČR (SOFT). Rodinná psychoterapie je doporučována jako léčba volby pro pedopsychiatrickou populaci. Rovněž složil atestaci z psychosomatické medicíny v r. 2010. Na poli vědeckém se zabýval mj. metabolickými aspekty užívání psychofarmak a obhajil dizertační práci na téma „vliv dlouhodobé léčby sertralinem na metabolické a antorpometrické parametry depresivních osob“. Dále absolvoval základní a pokračovací výcvik v hypnóze u profesora S. Kratochvíla v Kroměříži a je akreditovaným hypnoterapeutem. Přednáší na Psychiatrické klinice Lékařské fakulty UK v Plzni. Od r. 2015 byl vedoucím lékařem oddělení dětské a dorostové psychiatrie na Psychiatrické klinice FN v Plzni. Z uvedeného vyplývá, že se odborně pohybuje jak na poli farmakologické léčby a v oblasti biologické psychiatrie, tak na poli psychoterapie. MUDr. Jiří Podlipný, Ph.D. je členem Psychiatrické společnosti České Lékařské Společnosti J. E. Purkyně, členem Společnosti pro rodinnou psychoterapii (SOFT) a členem Společnosti psychosomatické medicíny České Lékařské Společnosti J. E. Purkyně. Od září 2013 je Dr. Podlipný jmenován členem Specializační oborové rady (SOR) pro základní obor „dětská a dorostová psychiatrie“. Od konce roku 2016 působí v psychiatrické ambulanci Nemocnice Mariánské Lázně.


Pracuje na těchto odděleních: