MUDr. Jitka Tomešová, Ph.D.

VZDĚLÁNÍ

2008 – promoce na LF UK Plzeň 2015 – atestace I. stupně v oboru interní medicína 2013 – ukončení postgraduálního doktorantského studia v oboru interní lékařství a diabetologie (Disertační práce – Mikrocirkulace u syndromu diabetické nohy)

PRAXE A PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

2008 – 2013  –  lékařka lůžkového oddělení a diabetologické ambulance FN Plzeň 2013 – 2016  –  lékařka  Centrálního příjmu ve FN Plzeň od 4/2016  –  lékařka interní ambulance Nemocnice Mariánské Lázně od 7/2017 – vedoucí lékařka Lůžek následné péče a Dlouhodobé lůžkové péče Nemocnice Mariánské Lázně

MIMOPRACOVNÍ ZKUŠENOSTI A ČINNOSTI

Členka České internistické a diabetologické společnosti


Pracuje na těchto odděleních: