MUDr. Michal Krejčí

VZDĚLÁNÍ

1992 – promoce na I. LF UK Praha
1995 – atestace z všeobecné chirurgie I. stupně
2000 – atestace z všeobecné chirurgie II. stupně
2008 – atestace z intenzivní medicíny

PRAXE A PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

1992 – 2011 – lékař chirurgického oddělení Nemocnice Rokycany (zást. primáře, primář chirurgického oddělení)
1996 – 1997 – lékař zdravotnického centra pro české občany v zahraničí (Rusko)
1997 – 2003 – lékař soukromé chirurgické ambulance Chiros Rokycany
2005 – lékař v Claremont Hospital, Sheffield (Velká Británie)
od 2011 – intenzivista kadriochirurgického oddělení FN Plzeň

MIMOPRACOVNÍ ZKUŠENOSTI A ČINNOSTI

Členství v ČLK, ČLS J. E. Purkyně, České Chirurgické společnosti, České společnosti úrazové chirurgie a České společnosti intenzivní medicíny.