MUDr. Peter Heriban

VZDĚLÁNÍ

1973 – promoce na LF Univerzity Komenského Bratislava
1978 – atestace v oboru anesteziologie a resuscitace I. stupně
1981 – atestace v oboru anesteziologie a resuscitace II. stupně
2000 – atestace v oboru urgentní medicíny a medicíny katastrof

PRAXE A PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

1999 – lékař oddělení lůžek následné péče a sociálních lůžek Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o.

MIMOPRACOVNÍ ZKUŠENOSTI A ČINNOSTI

Členem ČLS J. E. Purkyně