MUDr. Věra Vobořilová

MUDr. Věra Vobořilová absolvovala Lékařskou fakultu v Plzni Univerzity Karlovy v Praze v roce 2009. Oboru psychiatrie se věnovala v rámci výzkumné činnosti již za doby studií.

Po promoci pracovala na Psychiatrické klinice Fakultní nemocnice v Plzni jako sekundární lékařka. Po absolvování základní praxe v oboru působila několik let na akutní a konziliární ambulanci, kde získala další zkušenosti v rámci mezioborové spolupráce.

V roce 2014 úspěšně vykonala specializační zkoušku v oboru Psychiatrie. V letech 2010-2015 působila jako odborná asistentka na Lékařské fakultě v Plzni. Od roku 2012 je odbornou asistentkou na Fakultě zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni.

Mezi odborné zájmy lékařky patří oblast poruch paměti, je v přípravě ke složení specializační zkoušky v oboru Gerontopsychiatrie. Od r. 2011 je kandidátkou akreditovaného psychoterapeutického výcviku Skupinová psychoanalytická psychoterapie. Absolvovala krátkodobé akreditované výcviky: Rehabilitační pracovník kognitivních funkcí, Autogenní trénink základní a vyšší stupeň, Klinická hypnóza I.

MUDr. Vobořilová pravidelně přednáší pro laickou i odbornou veřejnost, zejména pak v kontinuálním vzdělávání praktických lékařů. Je držitelkou Diplomu celoživotního vzdělávání, členkou České psychiatrické společnosti JEP, její gerontopsychiatrické sekce a sekce ambulantních psychiatrů, členkou České neuropsychofarmakologické společnosti a Neuropsychiatrického fóra. V r. 2016 nastoupila do nově vzniklé psychiatrické ambulance v Nemocnici Mariánské Lázně a zahájila její další rozvoj. Své služby poskytuje plně i v anglickém jazyce.


Pracuje na těchto odděleních: