MUDr. Zdeněk Zvoníček

VZDĚLÁNÍ

1995 – promoce na LF UK Hradec Králové a VLA JEP Hradec Králové
1998 – atestace v oboru všeobecného lékařství
2003 – atestace v oboru leteckého lékařství, AME lékař
2007 – atestace v oboru rehabilitační a fyzikální medicíny

PRAXE A PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

1995 – 1998 – postgraduální atestační příprava v ÚVN Praha
1998 – 2002 – praktický lékař Posádkové ošetřovny VÚ Praha Kbely
2002 – 2004 – náčelník Posádkové ošetřovny VÚ Praha Kbely
2004 – 2015 – vedoucí rehabilitační lékař VRÚ Slapy nad Vltavou
2015 – 2016 – vedoucí lékař rehabilitačního oddělení PnsP Roudnice nad Labem
2016 – praktický a rehabilitační lékař Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o.
2016 – jednatel společnosti Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o.

MIMOPRACOVNÍ ZKUŠENOSTI A ČINNOSTI

Členství ve společnostech : Česká lékařská komora a České lékařské společnosti J. E. Purkyně.

Přednášková činnost :
Aseptická nekrosa kyčelních a ramenních kloubů jako následek nežádoucího účinku léčby kortikoidy (Vojenské fyziatrické dny v ÚVN Praha)
Pozdní diagnostika pertrochanterické fraktury krčku femuru (Slapské symposium)
Rehabilitace pacientů po CMP (IPVZ Praha)