Naděžda Priškinová

VZDĚLÁNÍ

1989 – 1990 – Střední Zdravotnická škola Karlovy Vary, obor dětská sestra
2006 – osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru všeobecná sestra
2008 – 2010 – Specializace v oboru Organizace a řízení zdravotnictví, NCONZO Brno

PRAXE A PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

1990 – 1993 – všeobecná sestra na lůžkovém oddělení chirurgie, Městská Nemocnice Mariánské Lázně
1993 – 1995 – au-pair, Německo
1998 – 2005 – všeobecná sestra na lůžkovém oddělení chirurgie, Městská Nemocnice Mariánské Lázně
2005 – 2017 – vrchní sestra, vedoucí domova a zástupkyně ředitele, Domov pro seniory Mariánské Lázně
2017 – nyní – vrchní sestra Nemocnice Mariánské Lázně

MIMOPRACOVNÍ ZKUŠENOSTI A ČINNOSTI

2005 – Masér pro sportovní a rekondiční masáže, odstranění bloků, MAVO s.r.o.
2004 – Reflexní masáž plosky nohy, MUDr Milena Wittnerová Karlovy Vary

Další kurzy a semináře v rámci celoživotního vzdělávání:
Komunikace s problémovým a agresivním klientem, Porušení kožní integrity, Nozokomiální nákazy, Ošetřovatelský proces, Individuální plánování, První pomoc, Vlhké hojení ran, Neverbální komunikace, Problematika poskytování ošetřovatelské péče, Vykazování odbornosti 913, Inkontinence, Bazální stimulace, Komunikační dovednosti při práci s klientem, Poskytování paliativní péče v domovech pro seniory, Vykazování péče na zdravotní pojišťovny, Aplikace platné legislativy do zdravotnické praxe, Vedení lidí v organizaci, Komunikační dovednosti a jiné.