MUDr. Jan TRÁVNÍČEK

-

VZDĚLÁNÍ

1994 – promoce na I. LF UK Praha
1997 – atestace ze všeobecné chirurgie I. stupně
2005 – atestace ze všeobecné chirurgie II. stupně