MUDr. Jan TRÁVNÍČEK

- 11. 3. 2017

VZDĚLÁNÍ

1994 – promoce na I. LF UK Praha
1997 – atestace ze všeobecné chirurgie I. stupně
2005 – atestace ze všeobecné chirurgie II. stupně