Volná pracovní pozice – lékař oddělení následné péče
Volná pracovní pozice – chirurg
Volná pracovní pozice – lékař gastroenterolog
Volná pracovní pozice – všeobecná praktická sestra
Zákaz návštěv
DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ
Protetika Nehonský v naší nemocnici
Canisterapie pro pacienty
Reportáž z rehabilitačního oddělení
Reportáž o nemocnici
Usnesení města o pohotovosti
JMENOVÁNÍ VEDOUCÍ LÉKAŘKY LŮŽEK LNP A DLP
DUCHOVNÍ SLUŽBA PRO PACIENTY
ALTÁN PRO NEMOCNICI
BABYBOX V NEMOCNICI