DLOUHODOBÁ LŮŽKOVÁ PÉČE

NÁVŠTĚVNÍ DOBA

Pondělí – Neděle : 13.00 – 17.00

KONTAKTY

+420 354 474 233

Pracovní kontakty vrchní sestry

+420 770 142 659

vrchni.sestra@neml.cz

PERSONÁL

MUDr. Jitka Tomešová, Ph.D.
primářka

MUDr. Peter Heriban
lékař

Naděžda Priškinová
vrchní sestra

Jana Peterová
vedoucí zdravotní sestra

O LŮŽKÁCH DLOUHODOBÉ PÉČE

Oddělení poskytuje komplexní lékařskou, rehabilitační i ošetřovatelskou péči pro chronicky nemocné pacienty, převážně geriatrického věku, kteří vyžadují dlouhodobou péči. Pacienti jsou přijímáni na základě písemného doporučení praktického lékaře nebo odborného lékaře z lůžkového oddělení, kde jsou pacienti zpravidla hospitalizováni a jejich stav vyžaduje poskytování dlouhodobé ošetřovatelské péče. Pobyt je plně hrazen zdravotními pojišťovnami. Naše nemocnice disponuje 57 lůžky DLP.

Na oddělení DLP se nachází dva nadstandardní pokoje se společným sociálním zařízením – koupelna, WC a sprchový kout. Pokoje jsou vybaveny polohovacími lůžky, lednicí a televizí.

Ceník DLP


Ceník