Interní ambulance s infuzním stacionářem

Ordinační doba

Interní ambulance
Pondělí : 7.30 – 12.00, 12.30 – 15.00 (MUDr. Jitka Tomešová, Ph.D.)
Úterý : 7.30 – 12.00, 12.30-15.00 (MUDr. Erika Székelyová)
Středa : 7.30 – 12.00, 12.30 – 15.00 (MUDr. Erika Szekelyová)
Čtvrtek : 7.30 – 12.00, 12.30 – 15.00 (MUDr. Dagmar Matějková)
Pátek : 7.30 – 12.00, 12.30 – 15.00 (MUDr. Dagmar Matějková)

Infuzní stacionář
Pondělí-pátek:
8.00 – 15.00

Kontakty

Interní ambulance
Telefon: +420 354 474 257
Email: internaobjednavky@neml.cz

Infuzní stacionář
Telefon: +420 354 474 242
Email: stacionar@neml.cz

Personál

MUDr. Dagmar Matějková
MUDr. Erika Székelyová
MUDr. Jitka Tomešová, Ph.D.
MUDr. Alois Mádle, CSc. (ECHO)
a
Lucie Wernerová
sestra

Anja Radka Larsson
(infuzní stacionář)

O interní ambulanci a infuzním stacionáři

INTERNÍ AMBULANCE

Interní lékařství je jeden ze základních oborů klinické medicíny. Zabývá se diagnostikou a převážně nechirurgickou léčbou onemocnění vnitřních orgánů u dospělých. Ambulance zajišťuje specializovanou péči o nemocné s interními chorobami, poskytuje konzilia pro ambulantní pacienty, pro pacienty hospitalizované na lůžkách LNP a DLP naší nemocnice, provádí interní dispenzární péči, předoperační interní vyšetření, echokardiografická vyšetření srdce a jiné. Ordinace je vybavena EKG, přístrojem Holterovského monitoringu krevního tlaku, pulsním oxymetrem a diagnostickým přístrojem QuickRead Go® k rychlému stanovení hodnoty hemoglobinu a CRP. Ambulance úzce spolupracuje s interním oddělením spádové nemocnice v Chebu a také s pracovišti fakultních a dalších nemocnic se specializovaným centry.

INFUZNÍ STACIONÁŘ

U interní ambulance je registrován infuzní stacionář, který poskytuje infuzní terapii ambulantní formou se zajištěním podávání vasodilatačních, analgetických či vitamínových infuzí podle předpisu či doporučení lékařů z oboru interního lékařství, neurologie, ortopedie, rehabilitace, ORL a dalších.

Informace pro pacienty

Poslední pacient na interní ambulanci bude ošetřen 30 minut před koncem ordinační doby.
O Erecepty je možné si zavolat mezi 13:00 a 14:00.

previous arrow
next arrow
Slider