Interní ambulance s infuzním stacionářem

Ordinační doba

Interní ambulance
MUDr. Dagmar Matějková
Po: 
7:30 – 12:00, 13:00 – 15:00
Út: 7:30 – 12:00, 13:00 – 15:00
St: 7:30 – 12:00, 13:00 – 15:00
Pá: 7:00 – 13:00 přítomna pouze sestra

Infuzní stacionář
Pondělí-pátek:
8.00 – 15.00

Kontakty

Interní ambulance
Telefon: +420 354 474 257
Email: internaobjednavky@neml.cz

Infuzní stacionář
Telefon: +420 354 474 257
Email: internaobjednavky@neml.cz

Personál

MUDr. Dagmar Matějková
MUDr. Alois Mádle, CSc. (ECHO)
a
Kristýna Zídková
sestra

Vážení pacienti,

Léky budou předepisovány prostřednictvím e-receptů.
Žádáme Vás o trpělivost především při vyřizování telefonických hovorů. Sestřička nemusí být schopna vždy zvednout telefon, neboť se plně věnuje jinému pacientovi.
Pokud máte akutní zdravotní problémy, neváhejte se obrátit na svého praktického lékaře, případně zavolat na tísňovou linku zdravotnické záchranné služby 155.

Děkujeme za pochopení!

O interní ambulanci a infuzním stacionáři

INTERNÍ AMBULANCE

Interní lékařství je jeden ze základních oborů klinické medicíny. Zabývá se diagnostikou a převážně nechirurgickou léčbou onemocnění vnitřních orgánů u dospělých. Ambulance zajišťuje specializovanou péči o nemocné s interními chorobami, poskytuje konzilia pro ambulantní pacienty, pro pacienty hospitalizované na lůžkách LNP a DLP naší nemocnice, provádí interní dispenzární péči, předoperační interní vyšetření, echokardiografická vyšetření srdce a jiné. Ordinace je vybavena EKG, přístrojem Holterovského monitoringu krevního tlaku, pulsním oxymetrem a diagnostickým přístrojem QuickRead Go® k rychlému stanovení hodnoty hemoglobinu a CRP. Ambulance úzce spolupracuje s interním oddělením spádové nemocnice v Chebu a také s pracovišti fakultních a dalších nemocnic se specializovaným centry.

Interní ambulance se může také pochlubit moderními diagnostickými přístroji  – samolepícími LiveECG Holtery .

Holter EKG má velký význam v diagnostice přechodných poruch rytmu. Nové přístroje budou pomáhat našim lékařům při vyšetření, které se hodí zejména k posouzení přítomnosti a typu arytmie u pacientů s nepravidelným tepem, pocitem bušení srdce, proběhlou poruchou vědomí. Pomůže nám také v diagnostice příčin dušnosti a bolestí na hrudi, kdy při standardních vyšetřeních, včetně klasického EKG, nic nezjistíme. Tato metoda dovoluje také v omezené míře zhodnotit aktivitu takzvaného autonomního nervstva, nebo vyslovit podezření na přítomnost ischemické choroby srdeční. 24hodinový EKG záznam získaný při Holter monitoringu má daleko vyšší šanci na záchyt poruch rytmu, než klasické EKG zaznamenávající jen několik vteřin srdeční činnosti.

Díky použití jedné propojovací elektrody ve spojení s nejmodernější hardwarovou a softwarovou technologií umožňuje LiveECG trvalé zaznamenávání dlouhodobých EKG po dobu delší než 24 hodin s velmi vysokou kvalitou signálu a současně maximálním komfortem pro pacienta. Díky eliminaci dříve používaných kabelů a díky integrované inteligenci LiveECG nevyžaduje téměř žádné provozní kroky, a umožňuje tak záznam EKG (zejména také v ambulantních aplikacích u starších lidí), aniž by to ovlivnilo pacienty v jejich obvyklém životním prostředí a kvalitě života. Poprvé to umožňuje praktické, efektivní a bezpečné dlouhodobé záznamy EKG „nepřetržitě“. LiveECG je pod oblečením téměř neviditelné, pacienta neomezuje a navíc případný sport nezhoršuje kvalitu signálu.

Získaná data budou zhodnocena našim lékařem, který dále rozhodne o případné terapii.

INFUZNÍ STACIONÁŘ

U interní ambulance je registrován infuzní stacionář, který poskytuje infuzní terapii ambulantní formou se zajištěním podávání vasodilatačních, analgetických či vitamínových infuzí podle předpisu či doporučení lékařů z oboru interního lékařství, neurologie, ortopedie, rehabilitace, ORL a dalších.

Informace pro pacienty

Poslední pacient na interní ambulanci bude ošetřen 30 minut před koncem ordinační doby.

O Erecepty je možné si zavolat mezi 13:00 a 14:00.

IMG_3330_1280x853
IMG_3332_1280x853
IMG_3336_1280x853
IMG_3338_1280x853
IMG_3342_1280x853
IMG_3343_1280x853
IMG_3345_1280x853
IMG_3347_1280x854
IMG_3349_1280x853
previous arrow
next arrow