INTERNÍ AMBULANCE S INFUZNÍM STACIONÁŘEM

ORDINAČNÍ DOBA

Interní ambulance
Pondělí : 8.00 – 15.00 (MUDr. Dagmar Matějková)
Úterý : 8.00 – 15.00 (MUDr. Dagmar Matějková)
Středa : 8.00 – 15.00 (MUDr. Dagmar Matějková)
Čtvrtek : 8.00 – 15.00 (MUDr. Dagmar Matějková)
Pátek : 8.00 – 13.00 (MUDr. Dagmar Matějková)

Infuzní stacionář
Úterý, středa, čtvrtek:
8.00 – 12.00

KONTAKTY

+420 354 474 257
internaobjednavky@neml.cz


+420 354 474 242 (infuzní stacionář)

stacionar@neml.cz

PERSONÁL

MUDr. Dagmar Matějková
MUDr. Jitka Tomešová, Ph.D.
MUDr. Alois Mádle, CSc. (ECHO)
a
Barbora Přívratská
sestra

Petra Kodýtková
(infuzní stacionář)

O INTERNÍ AMBULANCI A INFUZNÍM STACIONÁŘI

INTERNÍ AMBULANCE

Interní lékařství je jeden ze základních oborů klinické medicíny. Zabývá se diagnostikou a převážně nechirurgickou léčbou onemocnění vnitřních orgánů u dospělých. Ambulance zajišťuje specializovanou péči o nemocné s interními chorobami, poskytuje konzilia pro ambulantní pacienty, pro pacienty hospitalizované na lůžkách LNP a DLP naší nemocnice, provádí interní dispenzární péči, předoperační interní vyšetření, echokardiografická vyšetření srdce a jiné. Ordinace je vybavena EKG, přístrojem Holterovského monitoringu krevního tlaku, pulsním oxymetrem a diagnostickým přístrojem QuickRead Go® k rychlému stanovení hodnoty hemoglobinu a CRP. Ambulance úzce spolupracuje s interním oddělením spádové nemocnice v Chebu a také s pracovišti fakultních a dalších nemocnic se specializovaným centry.

INFUZNÍ STACIONÁŘ

U interní ambulance je registrován infuzní stacionář, který poskytuje infuzní terapii ambulantní formou se zajištěním podávání vasodilatačních, analgetických či vitamínových infuzí podle předpisu či doporučení lékařů z oboru interního lékařství, neurologie, ortopedie, rehabilitace, ORL a dalších.

INFORMACE PRO PACIENTY

Poslední pacient na interní ambulanci bude ošetřen 15 minut před koncem ordinační doby.