LABORATOŘ OKB

ORDINAČNÍ DOBA

Laboratoř
Pondělí – Pátek : 7.00 – 15.30
Odběry

Pondělí – Pátek : 7.00 – 10.00

KONTAKTY

+420 354 474 232

PERSONÁL

Zbyněk Moravec
Vedoucí laborant

RNDr. Jan Civín
Vedoucí pracovník

MUDr. Václav Švarc
Lékař pro klinickou biochemii

MUDr. Eva Římanová
Lékař pro hematologii

O LABORATOŘI OKB

Naše laboratoř se zabývá biochemickým, imunochemickým a hematologickým vyšetřováním biologických materiálů (krev, moč, sputum, punkráty, vzorky stolice aj.). Přispíváme tak ke zkvalitnění diagnosticko-léčebného procesu a zdravotní péče o naše léčené pacienty. Provádíme základní a specializovaná biochemická, imunochemická a hematologická vyšetření, zajišťujeme transport vzorků, které jsou určeny externím specializovaným laboratořím. Vyšetřujeme krve dárců pro transfúzní oddělení, zajišťujeme odběry biologického materiálu a provádíme konzultační služby. Na žádost provádíme analýzy v nabízeném spektru i pro samoplátce.

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

 

Osvědčení kvality II (certifikát kvality)