Lůžka následné péče

Návštěvní hodiny

úterý a sobota:
14.00 – 18.00

Termíny návštěv, prosím, objednávejte na tel. číslech:
+420 354 474 233 /
+420 354 474 245

Režim návštěv – COVID

Kontakty

Telefon: +420 354 474 245

Pracovní kontakty vrchní sestry:
Mobil: +420 770 142 659
Email: vrchni.sestra@neml.cz

Pracovní kontakty vrchní sestry COVID centrum:
Mobil: +420 770 142 659
Email: vrchni.sestra@neml.cz

Pracovní kontakty staniční sestry:
Mobil: +420 778 523 193
Email: vrchni.sestra@neml.cz

Personál

MUDr. Vladimír Kadlec
primář

MUDr. Zdeněk Sosnovský
MUDr. Peter Heriban
MUDr. Hana Sobotková

MUDr. Mykola Tovtyn
lékaři

Kateřina Galiová
vrchní sestra

Kamila Gajdošová
staniční sestra

O lůžkách následné péče

Na oddělení LNP jsou přijímáni pacienti z lůžkových oddělení spádových zdravotnických zařízení. Pečujeme o pacienty, u nichž došlo ke zvládnutí akutního onemocnění a u nichž nelze očekávat zvrat stability zdravotního stavu vyžadující akutní lůžkovou péči, a to do té doby nebo v těch případech, pokud tuto zdravotní péči nelze nebo není účelné poskytovat ambulantně. Jejich zdravotní stav tedy vyžaduje dlouhodobější léčebně – rehabilitační a ošetřovatelskou péči. Převážná část pacientů je v seniorském věku, ale hospitalizování jsou i pacienti středního a mladšího věku (např. po úrazech, cévních mozkových příhodách, ortopedických operacích). Oddělení disponuje 57 lůžky LNP.

K zajištění všestranné odborné péče o naše klienty spolupracujeme v rámci konsiliárních služeb s odbornými ambulancemi naší nemocnice, např. interní, chirurgickou, ortopedickou, rehabilitační, neurologickou a psychiatrickou. Plně využíváme našeho dostupného laboratorního a radiodiagnostického komplementu.

V péči o pacienty usilujeme o dosažení takového stupně kompenzace a soběstačnosti, který dovolí návrat do domácího prostředí i s případným zajištěním ambulantních sociálních služeb, nebo pokud propuštění domů není z objektivních důvodů možné, bezproblémový překlad na sociální lůžka. Sociální situaci našich pacientů řeší individuálně naše sociální pracovnice Mgr. Michaela Kajlíková ve spolupráci s vrchní sestrou, primářem oddělení a rodinou.

Na oddělení LNP se nachází dva nadstandardní pokoje se společným sociálním zařízením – koupelna, WC a sprchový kout. Pokoje jsou vybaveny polohovacími lůžky, lednicí a televizí.

V rámci zlepšení péče o naše hospitalizované pacienty jsme rozšířili spektrum léčebných metod o možnosti elektroterapie, léčebného ultrazvuku, magnetoterapie, inhalace a aplikace plynových injekcí. Moderní přístroje nám pomohou urychlit rekonvalescenci.

Elektroléčba a ultrazvuk

Elektroléčebný přístroj poslední generace Star Opera Infinity využívá různých druhů elektrických proudů, které zlepšují prokrvení tkání, uvolňují napětí příčně pruhované a hladké svaloviny, zároveň proudy působí analgeticky a protizánětlivě. Elektroterapie Vám pomůže od akutní i chronické bolesti v oblasti páteře, kloubů a končetin tím, že optimálně prokrví problematickou oblast, kde působí přímo na svaly a nervy.

Terapie ultrazvukem je šetrnou léčebnou metodou, při které je elektrická energie přeměněna v energii tepelnou a mechanickou (mikromasáž tkání). Aplikací se zvyšuje prokrvení a výživa ve tkáních, dochází k uvolnění svalových kontraktur, zjemnění jizev, u onemocnění pohybového aparátu má ultrazvuk protizánětlivý efekt. Léčíme jím především velké i malé klouby a oblasti páteře.

Plynové injekce

Aplikací CO2 injekční formou pod kůži, dochází v aplikované oblasti ke zlepšení prokrvení a rychlé úlevě od bolesti. Plynové injekce se využívají především pro zlepšení stavu při chorobách oběhového a nervového systému, při onemocněních a bolestivosti kloubů a páteře.

Magnetoterapie

Přístoj Dimap Arduino pro magnetoterapii využívá působení magnetického pole. Vlivem tohoto pole dochází ke zmenšení či úplnému odstranění bolesti, k rychlejšímu hojení kostních zlomenin a otevřených poranění kůže či podkoží, navozuje též rozšíření velkých cév, působí protizánětlivě, zmenšuje otoky a má hojivý efekt.

Inhalace

Inhalační terapie pomáhápři onemocnění dýchacího ústrojí, bronchiálním astma, alergii a post covidovém stavu. Vdechováním výparů Lesního pramene či Vincentky dochází k zlepšení průchodnosti horních cest dýchacích, potlačení astmatických projevů a tím vede k celkové úlevě pacienta.

previous arrow
next arrow
Slider