Lůžka následné péče

Ordinační doba

pondělí – neděle : 13.00 – 17.00

Kontakty

Telefon: +420 354 474 245

Pracovní kontakty vrchní sestry:
Mobil: +420 770 142 659
Email: vrchni.sestra@neml.cz

Pracovní kontakty vrchní sestry COVID centrum:
Mobil: +420 770 142 659
Email: vrchni.sestra@neml.cz

Pracovní kontakty staniční sestry:
Mobil: +420 778 523 193
Email: vrchni.sestra@neml.cz

Personál

MUDr. Jitka Tomešová Ph.D.
primářka

MUDr. Zdeněk Sosnovský
MUDr. Peter Heriban
MUDr. Hana Sobotková

lékaři

Kateřina Galiová
vrchní sestra – COVID centrum

Kamila Gajdošová
staniční sestra – Lůžka následné a dlouhodobé péče

O lůžkách následné péče

Na oddělení LNP jsou přijímáni nemocní z lůžkových oddělení spádových zdravotnických zařízení. Pečujeme o pacienty, u nichž došlo k odeznění akutní fáze onemocnění, avšak jejich zdravotní stav vyžaduje dlouhodobější léčebně – rehabilitační a ošetřovatelskou péči. Převážná část pacientů je v seniorském věku, ale hospitalizování jsou i pacienti středního a mladšího věku (např. po úrazech, cévních mozkových příhodách, ortopedických operacích). Oddělení disponuje 37 lůžky LNP.

K zajištění všestranné odborné péče o naše klienty spolupracujeme v rámci konsiliárních služeb s odbornými ambulancemi naší nemocnice, např. interní, chirurgickou, rehabilitační, neurologickou a psychiatrickou. Plně využíváme našeho dostupného laboratorního a radiodiagnostického komplementu.

V péči o pacienty usilujeme o dosažení takového stupně kompenzace a soběstačnosti, který dovolí návrat do domácího prostředí i s případným zajištěním ambulantních sociálních služeb, nebo pokud propuštění domů není z objektivních důvodů možné, bezproblémový překlad na sociální lůžka. Sociální situaci našich pacientů řeší individuálně naše sociální pracovnice Mgr. Michaela Kajlíková ve spolupráci s vrchní sestrou, primářem oddělení a rodinou.

Na oddělení LNP se nachází dva nadstandardní pokoje se společným sociálním zařízením – koupelna, WC a sprchový kout. Pokoje jsou vybaveny polohovacími lůžky, lednicí a televizí.

previous arrow
next arrow
Slider