Neurologická ambulance

Ordinační doba

Úterý – středa:
10.00 – 15.00
Čtvrtek:
9.00 – 13.00

OBJEDNÁVKY A ŽÁDOST O RECEPT:
Úterý – čtvrtek
8.00 – 10.00

Personál

MUDr. Eva Suchánková

Věra Procházková
sestra

O neurologické ambulanci

Neurologická ambulance poskytuje diagnostiku a léčbu chorob nervového systému (mozku, míchy, periferních nervů, svalů a pohybového aparátu). Naše ambulance pokrývá svým spektrem činností léčbu široké škály neurologických onemocnění, jako jsou např. pacienti po cévních mozkových příhodách, pacienti s onemocněním páteře, míchy a míšních kořenů, s epilepsií, roztroušenou sklerózou, s degenerativními onemocněními nervového systému, s bolestmi hlavy a jiné. Neurologem jsou zajišťovány v případě potřeby konsiliární vyšetření na lůžkách LNP a DLP naší nemocnice. Ambulance využívá našeho dostupného komplementu, včetně RTG a CT vyšetření. V případě neurologické indikace je možnost podání infuzní léčby na denním infuzním stacionáři (např.: aplikace vasodilatačních či analgeticko – myorelaxačních infuzí). Ambulance spolupracuje se specializovanými centry léčby bolesti, specializovanými neurologickými poradnami, pracovišti neurochirurgie a spondylochirurgie. V rámci mezioborové spolupráce je vytvořena úzká vazba s našim pracovištěm rehabilitace a fyzioterapie, která umožňuje komplexní péči o pacienty s neurologickými poruchami.

Informace pro pacienty

Poslední pacient bude ošetřen 15 minut před koncem ordinační doby.

IMG_3432_1280x853
IMG_3434_1280x853
IMG_3441-Edit_1280x853
IMG_3443_1280x853
previous arrow
next arrow