O NEUROLOGICKÉ AMBULANCI

ORDINAČNÍ DOBA

Úterý – Středa : 10.00 – 15.00
Čtvrtek : 9.00 – 13.00

KONTAKTY

+420 354 474 260
neurologie.lekar@neml.cz
neurologie.sestra@neml.cz

PERSONÁL

MUDr. Eva Suchánková

Věra Procházková
sestra

O NEUROLOGICKÉ AMBULANCE

Neurologická ambulance poskytuje diagnostiku a léčbu chorob nervového systému (mozku, míchy, periferních nervů, svalů a pohybového aparátu). Naše ambulance pokrývá svým spektrem činností léčbu široké škály neurologických onemocnění, jako jsou např. pacienti po cévních mozkových příhodách, pacienti s onemocněním páteře, míchy a míšních kořenů, s epilepsií, roztroušenou sklerózou, s degenerativními onemocněními nervového systému, s bolestmi hlavy a jiné. Neurologem jsou zajišťovány v případě potřeby konsiliární vyšetření na lůžkách LNP a DLP naší nemocnice. Ambulance využívá našeho dostupného komplementu, včetně RTG a CT vyšetření. V případě neurologické indikace je možnost podání infuzní léčby na denním infuzním stacionáři (např.: aplikace vasodilatačních či analgeticko – myorelaxačních infuzí). Ambulance spolupracuje se specializovanými centry léčby bolesti, specializovanými neurologickými poradnami, pracovišti neurochirurgie a spondylochirurgie. V rámci mezioborové spolupráce je vytvořena úzká vazba s našim pracovištěm rehabilitace a fyzioterapie, která umožňuje komplexní péči o pacienty s neurologickými poruchami.

INFORMACE PRO PACIENTY

Poslední pacient bude ošetřen 15 minut před koncem ordinační doby.