Praktický a závodní lékař

Ordinační doba

Kontakty

Telefon: +420 354 474 259

Personál

Ukončení provozu Ordinace praktického lékaře pro dospělé Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o.

Vážení pacienti,

přes veškeré úsilí se nám bohužel nepodařilo zajistit nového lékaře, a proto jsme nuceni k 1.2.2022 ukončit provoz Ordinace praktického lékaře pro dospělé v Nemocnici Mariánské Lázně s.r.o.

Výpis ze zdravotnické dokumentace bude zasílán Vašemu nově registrujícímu lékaři na základě jeho žádosti v nejkratším možném termínu. Výpis by měl obsahovat veškeré informace nutné k zajištění kontinuity vaší zdravotní péče. V případě potřeby jsme připraveni k doplnění informací na základě žádosti lékaře.

Žádosti Vašeho nového registrujícího lékaře o výpis ze zdravotnické dokumentace (resp. kopie zdravotních karet) lze posílat e-mailem na info@neml.cz nebo řádně orazítkované a podepsané poštou na adresu :
Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o.
U Nemocnice 91/3
353 01 Mariánské Lázně

Vydání originálu zdravotnické dokumentace nově registrujícímu lékaři, či jiným osobám nám neumožňuje zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Za pochopení Vám děkujeme.

Volné kapacity pro příjem nových registrací přislíbili:

Ordinace všeobecného praktického lékařství s. r. o. MUDr. Zdeněk Hess, Ph.D.
Ordinace Mariánské Lázně, Plesná, Cheb
Tel.: 774 363 844

Moje zdraví s.r.o.
MUDr. Milan Blažek
Ordinace Mariánské Lázně
Tel.: 721 486 061

MED.PRAKTIK s.r.o.
MUDr. Jaroslava Kóšová
Ordinace Teplá
Tel.: 702 918 777