Psychologická poradna

Ordinační doba

Termín konzultace je nutné objednat předem telefonicky nebo mailem.

Kontakty

Telefon: +420 606 488 626
Email: parma.m@email.cz
Skype: psychologie-parma
Web: www.psychologie-parma.eu

Personál

Mgr. Michaela Parma

O psychologické poradně

Individuální psychologické poradenství a odborná pomoc při řešení obtíží v osobním životě:

• Náročné životní situace
• Problémy v komunikaci a mezilidských vztazích
• Nízká sebeúcta a nedostatek sebedůvěry
• Pocit nepochopení a osamělosti
• Neuspokojivé vztahy
• Ztráta motivace
• Potíže s prosazováním vlastních zájmů a potřeb
• Nespokojenost v osobním či profesním životě
• Napětí stres a nadměrné pracovní vytížení
• Psychosomatické potíže

Párové psychologické poradenství a odborná pomoc při řešení obtíží v partnerských a mezilidských vztazích (konzultace s párem manželským, partnerským, rodinným):

• Partnerská krize
• Časté neshody a hádky
• Poruchy komunikace
• Nespokojenost v oblasti partnerského života či mezilidských vztahů
• Problémy spojené s rozchodem či rozvodem
• Ztráta důvěry v partnera
• Žárlivost
• Nevěra
• Problémy v sexuálním životě

• Konzultace prostřednictvím Skype
• Poradenství v oblasti personalistiky a řízení lidských zdrojů