RADIODIAGNOSTICKÉ ODDĚLENÍ

ORDINAČNÍ DOBA

Pondělí – Neděle : 7.00 – 21.00 (RTG)
Pondělí – Pátek : 7.00 – 14.00 (CT, SONO)

KONTAKTY

+420 354 474 214

PERSONÁL

O ODDĚLENÍ

Naše radiodiagnostické oddělení je pracovištěm s kvalifikovaným personálem, vybavené moderními přístroji a technologiemi. Mezi jeho nesporné výhody patří kompaktní uspořádání jednotlivých pracovišť, které vyšetřujícím lékařům a radiologickým asistentům umožňuje být v trvalém osobním kontaktu, a tak efektivně a bez časových ztrát přizpůsobovat diagnostické postupy k okamžité potřebě pracoviště a pacientů. Další velkou výhodou jsou pak krátké objednací doby termínů vyšetření pro naše klienty, pružnost a ochota vycházet vstříc nejenom požadavkům lékařů lůžkových oddělení a odborných ambulancí naší nemocnice, ale i ostatním lékařům ze spádové oblasti, kteří se rozhodli využívat naše služby.

Naše pracoviště RTG a CT jsou plně digitalizované, jsme napojeni na systém ePACS, který umožňuje okamžitou komunikaci s jinými digitalizovanými zdravotnickými pracovišti v celé České republice a je tak umožněna rychlá a bezpečná výměna obrazové dokumentace.

Oddělení je pravidelně kontrolováno Státním úřadem pro jadernou bezpečnost a úspěšně prošlo Externím klinickým auditem pracovišť se zdroji ionizujícího záření podle Zákona č. 373/2011 Sb. Pro naše pacienty to znamená, že jsou při vyšetřování zatěžováni škodlivým zářením jen v nezbytně nutné míře a v souladu se všemi normami.

K vyšetření se mohou objednat všichni pacienti, kteří mají platnou žádanku od praktického lékaře nebo specialisty. K ultrazvukovým vyšetřením se mohou objednat i samoplátci bez žádanky. V případě potřeby ochotně poskytujeme pacientům za poplatek 50 Kč kopii obrazové dokumentace bez jakékoli ztráty kvality. Lékařské popisy vyšetření jsou obvykle vyhotovovány následující pracovní den, nejpozději do 3 pracovních dní od provedení vyšetření, u tzv.: STATIM vyšetření (naléhavé, neodkladné medicínské vyšetření) jsou popisy vyhotoveny lékařem ihned po ukončení vyšetření.

Přístrojové vybavení:
USG: digitální barevný přístroj Samsung Medison HS70A.
CT: 16-ti spirální multi-detektorový plně digitalizovaný přístroj Bright Speed Elite (GE Medical Systems).
RTG: Skiaskopicko-skiagrafický přístroj Philips Duo Diagnost s nepřímou digitalizací CR systém Fuji Capsula XL-2 a skiagrafický přístroj MP 15 s nepřímou digitalizací CR systém Fuji Capsula X.

INFORMACE PRO PACIENTY

Na RTG vyšetření bude poslední pacient ošetřen 15 minut před koncem ordinační doby.
Na CT a SONO vyšetření bude poslední pacient ošetřen 30 minut před koncem ordinační doby.
Popisy STATIM provádíme ve všední dny do 13.00 hodin.

INFORMOVANÝ SOUHLAS CT (ke stažení)
CT KOLONOGRAFIE – virtuální kolonoskopie
PŘÍPRAVA NA APLIKACI JKL
ŽÁDANKA NA CT