Rehabilitace, fyzioterapie a fyziatrie

Ordinační doba

MUDr. Roman Vokatý
(na objednání)
Pondělí : 8.00 – 12.00, 13.00 – 15.30

MUDr. František Samek
(na objednání)
Úterý : 8.00 – 12.00, 13.00 – 15.30
Čtvrtek : 8.00 – 12.00, 13.00 – 14.30

Kontakty

Ordinace lékaře:
Telefon: +420 354 474 251

Fyzioterapie
Telefon: +420 354 474 250

Emaily: samekf@neml.cz
alzbeta.furkova@neml.cz

Personál

MUDr. František Samek
vedoucí lékař

MUDr. Roman Vokatý

Jiřina Smutná, Jana Sosnovská
sestry
Markéta Němečková
dokumentační pracovnice

Bc. Alžběta Furková
vedoucí fyzioterapeut
Bc. Blanka Pelcová
Martina Greinzingerová,
Lucie Chalupná DiS.,

fyzioterapeuti
Emília Šedivá
objednávky, zdravotnický masér
Viktoria Brechka
aktivizační pracovník

O rehabilitaci, fyzioterapii a fyziatrii

Naše pracoviště poskytuje diagnostiku a léčbu ambulantním i hospitalizovaným pacientům. V terapii se zaměřujeme na onemocnění pohybového aparátu, stavy po úrazech a operacích, poskytujeme poradenství v ergonomii a při prevenci vzniku kloubních a vertebrogenních obtíží, velkou pozornost věnujeme poskytování kvalitní rehabilitační péče o pacienty , kteří jsou hospitalizováni na lůžkových od děleních naší nemocnice – LNP a DLP. Navrhujeme a dle možností předepisujeme protetické a rehabilitační pomůcky, na lůžkových odděleních zprostředkováváme služby protetika. U indikovaných stavů doporučujeme lázeňskou léčebnou péči či pobyt v odborných léčebných ústavech.

V rámci mezioborové spolupráce spolupracujeme při léčbě neurologických a interních onemocnění. Využíváme dostupného komplementu, včetně laboratoře, RTG a CT vyšetření, při indikacích pak možnosti podávání analgeticko – myorelaxačních infůzí na denním infuzním stacionáři, který byl v naší nemocnici otevřen v lednu 2017. Naše pracoviště klade důraz na komplexní a ucelený přístup při poskytování rehabilitační péče o nemocné , všem nám společně jde o co nejrychlejší uzdravení a návrat pacientů se zdravotním postižením k běžným pracovním a soukromým aktivitám, o dosažení co neoptimálnější kvality života. K naplnění těchto cílů máme vysoce kvalifikovaný personál, využíváme moderní rehabilitační metody a postupy, disponujeme kvalitním přístrojovým vybavením.

STRUČNÝ VÝČET PROVÁDĚNÝCH TERAPEUTICKÝCH VÝKONŮ

Informace pro pacienty
  • pacienty ošetřujeme po předložení platného a správně vyplněného poukazu FT (vystaví praktický lékař nebo specialista). Některé úkony lze provádět také za přímou úhradu klientem (viz.: Ceník výkonů)
  • platnost poukazu K i FT je 7 dní (tzn. do 7 dnů od jeho vystavení je třeba se dostavit a domluvit si termíny)
  • pokud přicházíte se správně vyplněným poukazem označeným písmeny FT (musí obsahovat přesnou specifikaci požadované léčby) – k terapii vás objedná přímo fyzioterapeutka
  • v případě, že přicházíte bez doporučení, s nesprávně vyplněným poukazem FT nebo s poukazem označeným písmenem K – je nejprve nutné vyšetření naším rehabilitačním lékařem, který doporučí vhodnou terapii
  • ve čtvrtek dle domluvy možnost prodloužení ordinační doby fyzioterapie do 18. hodiny.

Ceník výkonů

IMG_1610_1280x853
IMG_1613_1280x853
IMG_1621_1280x853
IMG_1624_1280x853
IMG_1633_1280x853
IMG_1640_1280x853
IMG_3284_1280x853
IMG_3288_1280x853
IMG_3294_1280x853
IMG_3300_1280x853
IMG_3304_1280x853
IMG_3307-Edit_1280x853
previous arrow
next arrow