Sociální pracovnice

Kontakty

Mobil: +420 778 417 647

Personál

Mgr. Michaela Kajlíková

O sociální pracovnici

Sociální pracovnice nemocnice je k dispozici pacientům a jejich příbuzným při řešení stávajících či nově vzniklých negativních sociálních důsledcích jejich nemoci. Cílovou skupinou jsou osoby, které již nejsou schopny situaci zvládat vlastními silami z důvodu nemoci, zdravotního postižení, ztráty soběstačnosti, osamělosti či nedostatečného sociálního zázemí.

Mezi zajišťované služby pro naše pacienty patří např.: