Sociální pracovnice

Kontakty

Mobil: +420 778 417 647

Personál

Mgr. Michaela Kajlíková

O sociální pracovnici

Sociální pracovnice nemocnice je k dispozici pacientům a jejich příbuzným při řešení stávajících či nově vzniklých negativních sociálních důsledcích jejich nemoci. Cílovou skupinou jsou osoby, které již nejsou schopny situaci zvládat vlastními silami z důvodu nemoci, zdravotního postižení, ztráty soběstačnosti, osamělosti či nedostatečného sociálního zázemí.

Pokud se situace blízkého, který je nyní hospitalizován/a, nelepší, a již je potřeba 24 -hodinové péče, je vhodné si domluvit schůzku se sociální pracovnicí nemocnice. Doporučujeme řešit situaci vašich blízkých již v prvním měsíci hospitalizace.

Obdržíte poradenství, co je potřeba udělat a jaké kroky je nutné učinit. Poradenství se týká zejména podání žádosti o Příspěvek na péči (nebo jeho navýšení) a podávání žádostí do Domovů pro seniory a penzionů. Nebo dalších jiných specifických sociálních témat.

Mezi zajišťované služby pro naše pacienty patří např.:

Z důvodu vytíženosti, sociální pracovnici kontaktujte nejdříve telefonicky a dohodněte si s ní schůzku na konkrétní datum a hodinu.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.