Sterilizace

Pracoviště sterilizace zajišťuje sterilizaci zdravotnického materiálu dle platných hygienických a provozních norem. Sterilizace je základním prvkem předcházení tzv. nosokomiálních infekcí v zdravotnických zařízeních a je součástí bezpečného poskytování zdravotní péče. Provoz v naší nemocnici je zajištěn odborným personálem a těmito přístroji:

Informace pro pacienty

Ceník sterilizace