STERILIZACE

Pracoviště sterilizace zajišťuje sterilizaci zdravotnického materiálu dle platných hygienických a provozních norem. Sterilizace je základním prvkem předcházení tzv. nosokomiálních infekcí v zdravotnických zařízeních a je součástí bezpečného poskytování zdravotní péče. Provoz v naší nemocnici je zajištěn odborným personálem a těmito přístroji:

  • Parní sterilizátor Unisteri HP 336
    Dle nastavení provozní teploty je určen ke sterilizaci textilií z bavlny a tepelně odolných textilních směsí, kovových předmětů s dostatečnou korozivní odolností, sterilizuje předměty z gumy, plastové hmoty, keramiky, skla a citlivé mechanické přístroje.
  • Horkovzdušný sterilizátor HS 62 A
    Vhodný pro sterilizaci lékařských nástrojů používaných v pedikůře. Slouží ke sterilizaci mastného tylu a Višněvského balzámu.
  • Úpravna vody Goro
    Slouží k výrobě destilované vody.