Canisterapie

Canisterapii provádí paní Jaroslava Voltrová z Mariánských Lázní. Pejsci (Lussy, Bosse, Cherry, Fanny) jsou k dispozici pro naše pacienty – termín na vyžádání.

Canisterapií se rozumí léčebný kontakt psa a člověka. Pes už svou přítomností dokáže vyvolat dobrou náladu všude tam, kde je jí nedostatek. A o tom, že úsměv léčí není pochyb. Ale už dávno to není jen o radosti, kterou psi lidem přináší. Canisterapie může mít formu individuální nebo kolektivní. Využívá se různých druhů plemen, s průkazem původu, ale i bez něj.

Léčebné účinky canisterapie
Všechny druhy canisterapie mají zásadní význam pro klienty. Není neobvyklé, že canisterapeut a jeho pes jsou pro klienta jedinou “návštěvou z venku” a suplují tak roli rodinných příslušníků. Kromě pozitivních psychických účinků, které známe ze společenské formy canisterapie (AAA) lze canisterapii využít jako podporu léčby konkrétních zdravotních problémů (AAT) a tomu je věnována tato stránka.

Jak canisterapie léčí?
• rozvíjí hrubou a jemnou motoriku,
• podněcuje verbální i neverbální komunikaci
• rozvíjí orientaci v prostoru a čase
• pomáhá při nácviku koncentrace a paměti
• rozvíjí sociální cítění, poznávání a složku citovou
• působí také v rovině rozvoje motoriky s atributem rehabilitační práce, v polohování a v relaxaci
• na druhou stranu ale tam, kde je to třeba, psi podněcují ke hře a k pohybu
• zároveň mají velký vliv na psychiku a přispívají k duševní rovnováze a motivaci

Canisterapeutičtí klienti
Canisterapie má výborné využití pro tělesně postižené (nejčasteji DMO, LMD, svalová dystrofie, epilepsie), pro mentálně postižené, pro klienty v rehabilitaci a jinak nemocné.
U autistů pozvolným a dlouhodobým působením může pes plnit roli prostředníka mezi jejich světem a okolím.

Věková škála klientely je opravdu široká od kojenců po seniory v nejrůznějších prostředích – sociální, vzdělávací a zdravotnická zařízení, ale třeba i v rodině klienta.
Klienti mohou být také lidé celkově zdraví, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Například jsou evakuováni mimo domov v důsledku přírodní katastrofy, nehody nebo teroristického útoku, lidé momentálně přebývající v azylových domech apod. V těchto případech se canisterapie využívá především k odbourání stresu.

Pro provozování cílené terapie je vždy za potřebí kromě psovoda (canisasistenta) a jeho psa také odborník, který vede klienta – terapeut.

Zdroj: www.canisterapie.cz