Vyřizování stížností

Podávání stížností na postup při poskytování zdravotních služeb je upraveno zákonem č. 372/2011 Sb. O zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách). Stížnost proti postupu při poskytování zdravotní péče nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotní péčí může podat:

Poskytovatel zdravotních služeb je povinen:

Postup při vyřizování stížností v Nemocnici Mariánské Lázně: