On-line objednání Menu
Oddělení

Dlouhodobá lůžková péče


Návštěvy budou umožněny pouze zdravým lidem bez zvýšené teploty a bez příznaků respiračního onemocnění.

 

O lůžkách dlouhodobé péče

Oddělení poskytuje komplexní lékařskou, rehabilitační i ošetřovatelskou péči pro chronicky nemocné pacienty, převážně geriatrického věku, kteří vyžadují dlouhodobou péči. Pacienti jsou přijímáni na základě písemného doporučení praktického lékaře nebo odborného lékaře z lůžkového oddělení, kde jsou pacienti zpravidla hospitalizováni a jejich stav vyžaduje poskytování dlouhodobé ošetřovatelské péče. Pobyt je plně hrazen zdravotními pojišťovnami. Naše nemocnice disponuje 15 lůžky DLP.

Informace o stavu pacienta

Informace o zdravotním stavu pacienta podává pouze lékař při osobním jednání (telefonicky zcela výjimečně) oproti sdělení hesla pro komunikaci.
Sestra na oddělení není kompetentní sdělovat informace o zdravotním stavu pacienta, proto to na ní, prosíme, nežádejte.
Ošetřující lékař: Po – Čt 13.00 – 15.00
Služba (sloužící lékař) informace pouze o akutních stavech vzniklých během konkrétní služby.

 

 

Personál

Kateřina Galiová
MUDr. Mykola Tovtyn
MUDr. Vladimír Kadlec
Kamila Gajdošová
MUDr. Peter Heriban