On-line objednání Menu
Oddělení

Dlouhodobá lůžková péče

Povinnost rouška či respirátor FFP2
Návštěvy budou umožněny pouze zdravým lidem bez zvýšené teploty a bez příznaků respiračního onemocnění.

 

O lůžkách dlouhodobé péče

Oddělení poskytuje komplexní lékařskou, rehabilitační i ošetřovatelskou péči pro chronicky nemocné pacienty, převážně geriatrického věku, kteří vyžadují dlouhodobou péči. Pacienti jsou přijímáni na základě písemného doporučení praktického lékaře nebo odborného lékaře z lůžkového oddělení, kde jsou pacienti zpravidla hospitalizováni a jejich stav vyžaduje poskytování dlouhodobé ošetřovatelské péče. Pobyt je plně hrazen zdravotními pojišťovnami. Naše nemocnice disponuje 57 lůžky DLP.

 

 

Personál

Kateřina Galiová
MUDr. Mykola Tovtyn
MUDr. Vladimír Kadlec
Kamila Gajdošová