On-line objednání Menu
Pro pacienty

Smluvní zdravotní pojišťovny

111 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR
201 VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR
205 ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
207 OBOROVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ZAMĚSTNANCŮ BANK, POJIŠŤOVEN A STAVEBNICTVÍ
211 ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA ČR