On-line objednání Menu
Pro pacienty

Registrace pacientů

Všichni pacienti, kteří přichází k vyšetření do naší nemocnice se musí zaregistrovat v prostorách centrálního registru pacientů, který se nachází u hlavního vchodu do nemocnice. Po předložení průkazu zdravotní pojišťovny (u cizinců průkaz totožnosti – občanský průkaz, pas) je pacient zaevidován a zároveň je zařazen do čekárny příslušné odborné ambulance nebo oddělení komplementu nemocnice (RTG oddělení – CT, SONO). Registrace pacientů, kteří k nám přichází k hospitalizaci na lůžka LNP nebo DLP, probíhá až na jednotlivých lůžkových odděleních nemocnice v rámci tak zvaného “příjmu pacienta”.

Registrace se neprovádí:
a) u pacientů , kteří přicházejí do odběrové místnosti k plánovanému laboratornímu vyšetření,
b) u pacientů, kteří přicházejí k plánované proceduře na pracoviště rehabilitace a fyzioterapie.

Pracovnice centrálního registru pacientů zajišťují první kontakt s pacientem po jeho příchodu do nemocnice, řeší specifickou agendu spojenou se zahraničními pacienty a zabezpečují příjem veškerých plateb a poplatků souvisejících se standartní i nadstandartní péčí v naší nemocnici. Provozní doba pracoviště je denně od 7.00 do 21.00 hodin.

Kontakt:
+420 354 474 225
prijem@neml.cz