On-line objednání Menu
Pro pacienty

Pobyt na lůžkových oddělení

Vážení pacienti,

po přijetí a vyplnění registrace k hospitalizaci na naše oddělení budete nejprve uloženi na lůžko, převléknete se, osobní věci si uložíte do osobních skříněk nebo centrální šatny, cennosti, šperky a větší finanční hotovost si budete moci uložit v tzv. depozitech nemocnice.

Bude Vám založena ošetřovatelská dokumentace a lékařský chorobopis. Následně budete vyšetřeni lékařem, který stanoví plán léčby, léčebná vyšetření a léčebný režim. O tomto plánu léčby Vás bude lékař srozumitelně informovat a na základě toho Vám bude předložen k přečtení a k podpisu tzv.“ informovaný souhlas pacienta“ , kde podpisem vyjadřujete souhlas s návrhem léčby a plánovaných vyšetření.

U pacientů omezených v právních úkonech podepisuje souhlas s léčbou zákonný zástupce pacienta. Pokud chcete lékařem navrženou léčbu odmítnout, máte na toto rozhodnutí právo, v přítomnosti minimálně ještě jednoho svědka pak podepíšete negativní reverz. Lékař Vás samozřejmě upozorní na důsledky vyplývající z Vašeho rozhodnutí.

Po přijetí lékařem Vás náš personál uloží na lůžko, seznámí Vás s oddělením, pobytovým řádem a s právy pacientů. Společně vyřešíte , kterým příbuzným a blízkým osobám bude moci Váš ošetřující lékař podávat informací o Vašem zdravotním stavu. Máte i právo zakázat podávání takovýchto informací.

V případě, že pobíráte důchod a Váš pobyt v nemocnici bude dlouhodobější, využijte možnosti přebírání důchodu manželem / manželkou, případně si jej můžete nechat uložený na poště. Při hospitalizaci delší než 30 dnů je možné přebírání důchodu v naší nemocnici.

V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností se neváhejte obracet na ošetřující personál a na naši sociální pracovnici.

Po celou dobu hospitalizace se o Vás bude starat tým našich zdravotnických pracovníků, s kterými spolupracujte, informujte je o jakýchkoliv změnách Vašeho zdravotního stavu. V případě náhlé změny zdravotního stavu přivolejte personál signalizačním zařízením, které je umístěno u každého lůžka.

Na našich oddělení probíhají denní kontroly zdravotního stavu nemocných cestou ošetřujících lékařů. 1x týdně pak probíhá primářská vizita. Od 1.6.2017 byly zahájeny na lůžkách LNP a DLP pravidelné rehabilitační vizity pod vedením vedoucího lékaře RHB MUDr. Samka.

Vážení pacienti, požádejte Vaše příbuzné, aby dodržovali doporučené návštěvní hodiny v naší nemocnici. Buďte na sebe se spolubydlícími na jednotlivých pokojích vzájemně tolerantní a ohleduplní. Opuštění oddělení v průběhu dne hlaste zdravotnickému personálu.

Po dobu hospitalizace máte právo na přítomnost duchovního, v případě zájmu kontaktujte sociální pracovnici či zdravotnický personál, který Vám takové služby zajistí.

Strava pro naše pacienty dle jejich určených dietních režimů je zajištěna externím dodavatelem, firmou Stravbyt Planá u ML , s.r.o.. Konzumaci vlastních potravin konzultujte s lékařem nebo zdravotní sestrou, aby nedocházelo k narušení Vaší léčby. V přízemí nemocnice se nachází automat na kávu, nápoje, bagety a cukrovinky.

V případě nespokojenosti máte právo podat stížnost. Můžete se kdykoliv obrátit na vedoucí pracovníky oddělení, sociální pracovnici nebo předat stížnost písemně nebo ústně v sekretariátu jednatelů společností v přízemí budovy nemocnice. Dále je Vám k dispozici anonymní schránka umístěná na oddělení pro stížnosti či jiné podněty ke zkvalitnění poskytované péče.

Respektujte prosím zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů po dobu Vaší hospitalizace v areálu nemocnice.

O propuštění do domácího léčení nebo přeložení na jiné oddělení rozhoduje ošetřující lékař a primář příslušného oddělení. Při propuštění Vám bude vystavena propouštěcí lékařská zpráva, kterou do 3 dnů předáte svému praktickému lékaři . V lékařské zprávě bude popsán průběh léčby na našem oddělení, diagnózy a doporučení dalšího postupu. Vašim ošetřujícím lékařem budete poučeni, jak se chovat doma po propuštění, jaký režim dodržovat, které léky užívat a čeho se máte vyvarovat.

Na každém z oddělení LNP a DLP Nemocnice Mariánské Lázně se nachází dva nadstandartní pokoje se společným sociálním zařízením – koupelna, WC a sprchový kout. Pokoje jsou vybaveny polohovacími lůžky, lednicí a TV.