On-line objednání Menu
Oddělení

Sociální pracovnice

O sociální pracovnici

Sociální pracovnice nemocnice je k dispozici pacientům a jejich příbuzným při řešení stávajících či nově vzniklých negativních sociálních důsledcích jejich nemoci. Cílovou skupinou jsou osoby, které již nejsou schopny situaci zvládat vlastními silami z důvodu nemoci, zdravotního postižení, ztráty soběstačnosti, osamělosti či nedostatečného sociálního zázemí.

Mezi zajišťované služby pro naše pacienty patří např.:

 • poskytování zdravotně sociálního poradenství ve vztahu k onemocnění
 • poskytování informací o dávkách státní sociální podpory
 • poskytování informací a dopomoc při podávání žádosti do domovů pro seniory
 • poskytování informací o dostupných regionálních pečovatelských službách
 • pomoc při zajišťování ubytoven nebo azylových domů pro osoby bez přístřeší
 • pomoc pacientům při komunikaci s úřady státní správy
 • pomoc rodinám při řešení záležitostí spojených s úmrtím jejich příbuzných
 • pomoc při zajišťování následné ambulantní , případně další lůžkové péče dle indikace lékaře
 • zajištění předání důchodu u pacientů, kteří jsou v nemocnici hospitalizováni déle než 30
  kalendářních dní, a kteří nejsou schopni řešit obdržení důchodu jinou cestou

Personál

Mgr. Michaela Kajlíková