On-line objednání Menu
Oddělení

Radiodiagnostické oddělení

O radiodiagnostickém oddělení

Naše radiodiagnostické oddělení je organizačně, personálně i přístrojově koncipováno tak, aby poskytovalo co nejpřesnější diagnostické údaje v co nejkratším čase. Rychlosti diagnostického procesu napomáhá kompaktní uspořádání jednotlivých pracovišť, které vyšetřujícím lékařům a radiologickým asistentům umožňuje být v trvalém osobním kontaktu. Délka objednacích dob je pod průměrem okolních nemocnic. Oddělení je většinou schopné pružně reagovat na požadavky nejen lékařů lůžkových oddělení a odborných ambulancí naší nemocnice, ale i ostatních lékařů, kteří se rozhodli využívat naše služby.

Všechna naše pracoviště jsou digitalizovaná. Jsme napojeni na systém ePACS, který umožňuje komunikaci s jinými digitalizovanými zdravotnickými pracovišti v celé České republice, a je tak umožněna rychlá a bezpečná výměna obrazové dokumentace.

Oddělení je pravidelně kontrolováno Státním úřadem pro jadernou bezpečnost a úspěšně prošlo Externím klinickým auditem pracovišť se zdroji ionizujícího záření podle Zákona č. 373/2011 Sb. Pro naše pacienty to znamená, že jsou při vyšetřování zatěžováni škodlivým zářením jen v nezbytně nutné míře a v souladu se všemi normami.

Informace pro pacienty

Na RTG vyšetření bude poslední pacient ošetřen 15 minut před koncem ordinační doby. Na CT a SONO vyšetření bude poslední pacient ošetřen 30 minut před koncem ordinační doby. Popisy STATIM provádíme ve všední dny do 13.00 hodin.

 

Ultrazvukové pracoviště (USG, sono)

Ordinační doba

Pondělí – Pátek: 7.00 – 14.00 hodin

Na vyšetření je třeba se předem objednat! Pacienti v závažném klinickém stavu a objednaní pacienti jsou vyšetřováni přednostně. Neobjednaní pacienti jsou přijati k vyšetření pouze výjimečně po domluvě s personálem a pouze v případě, že to kapacita oddělení umožňuje.

Poslední pacient bude přijat na vyšetření nejpozději 30 minut před koncem ordinační doby.

Objednání k vyšetření: Objednávat na vyšetření se můžete telefonicky na tel. čísle 353 474 214 nebo osobně.

K vyšetření se mohou objednat všichni pacienti, kteří mají platnou žádanku od praktického lékaře nebo specialisty. K ultrazvukovým vyšetřením se mohou objednat i samoplátci bez žádanky.

Prováděná vyšetření: Těžiště našeho ultrazvukového pracoviště spočívá v USG vyšetření břišních a pánevních orgánů, krku, měkkých částí ramen a kolen, měkkotkáňových lézí, třísel, periferních uzlin, duplexním vyšetření žil a tepen…

Na našem pracovišti neprovádíme mammární diagnostiku (USG prsů).

Příprava na USG vyšetření: Na vyšetření břicha a malé pánve, včetně vyšetření cév uložených v břišní dutině, přichází pacient nalačno (nejí nejméně 6 hodin před vyšetřením, pít může, ale pouze čistou vodu bez bublin a dochucovadel). Je výhodou, pokud se pacient jeden den před plánovaným USG břicha vyhne nadýmavým potravinám (hrách, čočka…). Pro odstranění plynatosti v dutině břišní a zlepšení přehlednosti lze také večer před vyšetřením užít 4 tbl. Espumisanu. Pro přehlednost orgánů v malé pánvi je nutný plný močový měchýř – 2 hodiny před vyšetřením nemočit.

Na ostatní USG vyšetření není nutná žádná zvláštní příprava.

Kontraindikace: K ultrazvukovému vyšetření prakticky neexistuje.

Omezení metody:

 • Obezita: větší množství podkožního tuku může ztížit až znemožnit hodnocení hlouběji uložených struktur
 • Plynatost: struktury uložené za orgánem naplněným vzduchem (žaludek, střevní klička s obsahem plynu) mohou být nepřehledné, protože ultrazvuk se na rozhraní plynu a tkání odráží)
 • Nepříznivé anatomické poměry: například vyšetření krčních tepen může být ztíženo u pacientů s krátkým krkem či v případě vysokého uložení jejich větvení
 • Nespolupracující pacient

Výsledek vyšetření: Vyšetřující lékař ihned po vyšetření vyhotoví nález a ten dostane pacient vytištěný do ruky nejpozději do 15 minut po skončení vyšetření.

Přístrojové vybavení: digitální barevný přístroj Samsung Medison HS70A.

Rentgenové pracoviště

Ordinační doba

Pondělí – Pátek: 7.00 – 15.30 hodin (od 14 hodin pouze 1 rad. asistent)

RTG pohotovost:

Pondělí – Pátek: 15.30 – 21.00 hodin

Sobota, Neděle, svátek: 7.00 – 21.00 hodin

Poslední pacient bude přijat na vyšetření nejpozději 15 minut před koncem ordinační doby.

V režimu pohotovostní služby se RTG snímky provádějí pouze pro ambulance a oddělení z naší nemocnice. Ostatní pacienti (z ortopedické ambulance) si v případě potřeby RTG vyšetření v době pohotovosti musí uhradit poplatek 50 Kč (jako příplatek za nadstandartní služby)

 

Objednání vyšetření:

Na běžné RTG vyšetření se není třeba v ordinační době objednávat.

Prováděná vyšetření:

 • RTG snímky – skelet, plíce, břicho, VDN…
 • spojované snímky páteře a dlouhých kostí 

Příprava na vyšetření:

 • odložení oděvu a ozdob, které by mohly bránit kvalitnímu zobrazení

Průběh vyšetření:

 • Provedení klasického rentgenového snímku je neinvazivní a nenáročné vyšetření, které nevyžaduje speciální přípravu. Správné provedení však vyžaduje spolupráci s radiologickým asistentem, který toto vyšetření provádí, je tedy nutné, abyste se řídili jeho pokyny. Asistent Vám naopak v případě zájmu poskytne potřebné informace k prováděnému vyšetření.
 • Způsob provedení závisí na konkrétní části těla, která je vyšetřována

 

 

Rizika a komplikace:

 

tato metoda nemá časné komplikace. Z dlouhodobého hlediska však rentgenové záření nepůsobí příznivě a je nutné ho podstupovat uvážlivě pouze v nutných případech, to platí zejména u dětí a lidí v produktivním věku. Případné těhotenství nebo podezření na něj je nutné nahlásit asistentovi před vyšetřením

 

Omezení: Hmotnost pacienta max. 350 kg

 

Výsledek vyšetření: Lékařské popisy vyšetření jsou obvykle vyhotovovány následující pracovní den, nejpozději do 3 pracovních dní od provedení vyšetření, u tzv.: STATIM vyšetření (naléhavé, neodkladné medicínské vyšetření) jsou popisy vyhotoveny lékařem ihned po ukončení vyšetření. STATIM popis provádíme pouze do 13. 00 hodin.

Přístrojové vybavení:

 • přístroj GE Definium Tempo Pro Philips přímou digitalizací – detektory Grip Sticker for FlashPad HD43x43. Nosnost vyšetřovacího stolu max. 350 kg.
 • skiagrafický přístroj MP 15 s nepřímou digitalizací CR systém Fuji Capsula XLII.

CT – výpočetní (počítačová) tomografie

Ordinační doba:

Pondělí – Pátek: 7.00 – 14.00 hodin

Princip metody: Výpočetní multidetektorová tomografie je moderní zobrazovací metoda, která speciálním způsobem využívá rentgenových paprsků k zobrazení jednotlivých částí těla v tenkých vrstvách. Využívá se při diagnostice široké škály akutních i chronických chorob. Pro zobrazení cév, ale i struktury parenchymových orgánů a charakteristiku patologických lézí je nutné během vyšetření podání jodové kontrastní látky do žíly. Vzhledem k relativně vyšší zátěži zářením je CT indikováno většinou až jako doplňující při nejasném nálezu na ultrazvukovém vyšetření nebo klasickém RTG snímku. Nevýhodou tohoto vyšetření je vyšší dávka ionizujícího záření, proto se CT provádí, jen pokud existuje jasný medicínský důvod vyšetření.

Na vyšetření je třeba se předem objednat! Akutní případy (pacienti v závažném klinickém stavu) budou po předchozí telefonické dohodě mezi ošetřujícím lékařem a personálem CT vyšetřeni přednostně. O pořadí pacientů rozhoduje lékař CT pracoviště.

Poslední pacient bude přijat na vyšetření nejpozději 30 minut před koncem ordinační doby.

Objednání k vyšetření: Objednávat na vyšetření se můžete telefonicky na tel. čísle 353 474 214 nebo osobně. K vyšetření se mohou objednat všichni pacienti, kteří mají platnou žádanku od praktického lékaře nebo specialisty.

Prováděná vyšetření:

 • CT mozku, CT PND, CT pyramid (HRCT)
 • CT páteře dle specifikace: C, Th, LS, CT SI skloubení
 • CT skeletu: např. lebky včetně obličejového skeletu, ramene, lokte, pánve, kolene, hlezna…
 • CT krku
 • CT plic a mediastina, CT jícnu, CT angiografie plicnic, CT angiografie hrudní aorty
 • CT břicha a malé pánve, CT angiografie břišní aorty, CT angiografie renálních tepen
 • CT končetin, CT angiografie dolních končetin
 • CT virtuální koloskopie – slouží k diagnostice kolorektálního karcinomu, používá se po nedokončené nebo neproveditelné optické kolonoskopii
 • CT enterografie (enteroklýza) – zobrazuje kličky tenkého střeva a v současnosti je to jedno z nejlepších vyšetření na tenké střevo vů V řádně naplněných kličkách střev Mannitolem se dobře hodnotí většina důležitých patologických stavů střev.

Výpočetní tomografií bez podání kontrastní látky do žíly je možné odhalit zejména traumata, krvácení, kameny ve vývodných močových cestách, afekce vedlejších nosních dutin a výhřez plotének. Podezření na tyto chorobné stavy jsou nejčastější k CT bez kontrastní látky.

S podáním kontrastní látky do žíly lze kromě výše uvedených chorob diagnostikovat i různé zánětlivé a nádorové afekce.

Příprava na CT vyšetření:

Pacient vyplní a podepíše souhlas s vyšetřením na formuláři: „Informovaný souhlas- vyšetření CT- výpočetní tomografie“. Pacienti, u kterých se neplánuje podání kontrastní látky (nativní vyšetření), nemusí vyplňovat otázky ohledně alergií (uvnitř dvojlistu).

Před CT vyšetřením bez aplikace kontrastní látky není nutná žádná speciální příprava.

Příprava na CT s podáním kontrastní látky nitrožilně je zde:

Kontraindikace CT vyšetření:

 • Nativní vyšetření (tj. vyšetření bez nitrožilního podání kontrastní látky) – relativní kontraindikací je těhotenství (u těhotných lze provést pouze v případě ohrožení života). Také není vhodné vyšetřovat na CT pacienty krátce po RTG vyšetření trávicí trubice (např. RTG polykacího aktu, žaludku…), neboť by baryová látka z těchto vyšetření mohla znehodnotit CT zobrazení. Stačí počkat několik dní nebo použít projímadla.
 • Vyšetření s nitrožilním podáním jodové kontrastní látky neprovádíme u pacientů alergických na jodové kontrastní látky, v těhotenství, u pacientů s neléčenou nekorigovanou hyperthyreózou (zvýšená funkce štítné žlázy), s feochromocytomem. U pacientů s renální insuficiencí vyšetření provedeme pouze po schválení nefrologem. U pacientů s astmatem nebo těžkou formou polyvalentní alergie vyšetření provádíme pouze po premedikaci Prednisonem, kterou zajistí indikující lékař (více viz Příprava před aplikací jodové…), případně za asistence anesteziolog

Omezení metody:

 • Obezita (nosnost CT přístroje: 205 kg, limitující je také průměr otvoru gantry)
 • Klaustrofobie

Rizika:

RTG záření patří mezi ionizující záření. Lidské tělo je během života na Zemi neustále vystavováno také dalším druhům ionizujícího záření (kosmické záření, radon…). Člověk má proto vyvinuté velmi účinné mechanismy, jak se potencionálnímu poškození zářením bránit. Přesto existuje malá pravděpodobnost, že i malé dávky mohou způsobit v těle či v ozářeném plodu nádorové bujení či genetické poškození, které se projeví u potomků. Nádorová onemocnění se objevují v populaci z nejrůznějších příčin a konkrétní příčinu nelze obvykle určit. Potencionální riziko vyplývající z lékařského ozáření je z hlediska pravděpodobnosti nesrovnatelně nižší než jiná rizika, s nimiž se v každodenním životě setkáváme a která běžně přijímáme (dopravní nehody atd.). Použité lékařské ozáření samo o sobě nemůže vyvolat bezprostřední změnu Vašeho zdravotního stavu. Při vyšetřování je postupováno tak, aby dávka RTG záření byla co nejnižší při zachování kvality zobrazení.

Celková dávka záření závisí na typu vyšetření a rozsahu vyšetřované oblasti, obecně lze ale říci, že dávka při CT vyšetření je znatelně vyšší než u běžného RTG snímku, je srovnatelná s dávkou vyšetření s vícečetnými snímky (např. rentgenové vyšetření žaludku či střeva)

Nitrožilní aplikace jodové kontrastní látky může mít, stejně tak jako každý léčivý prostředek, méně závažné i závažné nežádoucí účinky či komplikace. Více viz Informovaný souhlas – vyšetření CT- výpočetní tomografie

Výsledek vyšetření: Lékařské popisy vyšetření jsou obvykle vyhotovovány v den vyšetření, nejpozději do 3 pracovních dní od provedení vyšetření, u tzv.: STATIM vyšetření (naléhavé, neodkladné medicínské vyšetření) jsou popisy vyhotoveny lékařem ihned po ukončení vyšetření. STATIM popis provádíme pouze do 14. 00 hodin

Přístrojové vybavení: 16-ti spirální multi-detektorový plně digitalizovaný přístroj Bright Speed Elite (GE Medical), k aplikaci kontrastní látky je používán digitální, dálkově ovládaný injekční systém OptiVantage DH