On-line objednání Menu

Andrea Pěnkavová

VZDĚLÁNÍ

1994 – maturitní zkouška na gymnáziu Tachov
1994 – 1996 – pomaturitní kvalifikační studium v Plzni (obor radiologický laborant)
2005 – 2006 – specializační studium v Brně (obor radiodiagnostika)
2013 – zkouška na Státním úřadu pro jadernou bezpečnost (uděleno Oprávnění zvláštní odborné způsobilosti k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany – osoba s přímou zodpovědností).

PRAXE A PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

1996 – radiologická asistentka Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o.
2012 – jmenována vedoucí radiologickou asistentkou v Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o.

MIMOPRACOVNÍ ZKUŠENOSTI A ČINNOSTI

Od roku 2014 působí jako auditorka při provádění Externích klinických auditů na radiodiagnostických pracovištích.