On-line objednání Menu

MUDr. Dagmar Matějková

VZDĚLÁNÍ

1984 – promoce na LF UK Plzeň
1991 – atestace v oboru interní medicíny I. stupně
1995 – osvědčení k výkonu lékařské praxe ČLK
2007 – přiznání specializované způsobilosti k výkonu lékaře v oboru interní lékařství
2015 – obdržení primářské licence

PRAXE A PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

1985 – 1986 – sekundární lékař na interním oddělení Nemocnice České Budějovice
1988 – 2014 – I. interní klinika FN a LF UK v Plzni
(1988 – 1991 – lůžkové oddělené)
(1991 – 2014 – akutní interní ambulance Centrálního příjmu)
(1991 – 2016 – obezitologická ambulance)
2015 – 2016 – primář Centrálního příjmu Fakultní nemocnice v Plzni
od 1/2017 – lékařka interní ambulance Nemocnice Mariánské Lázně

MIMOPRACOVNÍ ZKUŠENOSTI A ČINNOSTI

1991 – obezitologický vzdělávací kurz v Praze
1992 – 2015 – pedagogická činnost při výuce mediků v rámci povinných praxí na interní ambulanci oddělení centrálního příjmu FN Plzeň

Členka České společnosti J. E. Purkyně, České obezitologické společnosti (členka výboru České obezitologické společnosti 1993 – 2015) a členka Evropské asociace pro studium obezity – EASO.