On-line objednání Menu

MUDr. František Samek

VZDĚLÁNÍ

1976 – promoce na LF UK Hradec Králové
1981 – atestace z vnitřního lékařství I. stupně
1986 – kurz myoskeletální medicíny – metodika prof. MUDr. Karla Levita, DrSc.
1991 – atestace z fyziatrie, balneologie a léčebné rehabilitace

PRAXE A PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

1976 – 1977 – Vojenská Nemocnice Brno
1977 – 1983 – lékař prvního kontaktu v Litoměřicích
1983 – 1987 – vedoucí lékař oddělení ve Vojenském lázeňském ústavu v Mariánských Lázních
1987 – 1991 – lékařský náměstek Vojenských lázeňských a rekreačních zařízení (s působností na území České i Slovenské republiky)
1991 – 1993 – ředitel a primář v kardiologické léčebně ve Vojenském lázeňském ústavu Františkovy Lázně

MIMOPRACOVNÍ ZKUŠENOSTI A ČINNOSTI

Praxe v lázeňství a rehabilitaci, přednášky na odborných akcích, výuka studentů fyzioterapie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy Praha, vedení diplomových prací studentů, nepřetržité postgraduální vzdělávání v oblasti vnitřního lékařství, rehabilitace a fyzikální medicíny, myoskeletální medicíny, homeopatie, nefarmakologické léčby a léčby přírodními prostředky, u České společnosti pro akreditaci opakovaně obhájena možnost působení jako technický expert pro posuzování kvality lázeňské péče.
Členství v ČLK, ČLS J. E. Purkyně, Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny, České společnosti pro hypertenzi a Spolku lékařů při FN Plzeň.